دپارتمان مطالعات > مقالات 17 فروردين 1399
   
 
مقالات علمی در کنفرانس ها
 
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس کشور سال نویسندگان
 1  The Emergence of the Quran in Islamic Architecture Decoration   ROBAT SHARAF    3rd Annual International Conference on Architecture

 Athens

(Greece)

 2013

, Ladan Assadi

, Ideen  Saeed

A.H.Beykmohammadi

 2 Housing Typology in Dry and Hot Areas of Iran  9th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development

 Bucharest

(Romania)

 2013

, Ladan Assadi

,Ideen  Saeedi

A.H.Beykmohammadi

 3  Preservation of the Iranian Culture through Revitalization of Built Environments: Revitalization of Old Public Baths of Iran as Modern Museums 13th International Conference on Studies , Repairs and Maintenance of Heritage Architecture
 

 New Forest

(UK)

 2013

, Ladan Assadi

, Ideen  Saeedi

A.H.Beykmohammadi

 4  The Contrastive Study of Geodesic Domes in Modern Cappars  Global Engineering, Science and Technology Conference

Dubai

(UAE)

 2013

, Ladan Assadi

, Ideen  Saeedi

 ,A.H.Beykmohammadi

GH.R. Ardalan

 5  لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در معماری  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری  بوکان - آذربایجان غربی / ایران  1392  لادن اسدی، آیدین سعیدی، امیرحسام بیک محمدی
 6  مفهوم باد در فرهنگ ایرانی و چگونگی عملکرد آن در معماری سنتی کویر  همایش ملی انرژی باد و خورشید  تهران / ایران  1391   لادن اسدی، آیدین سعیدی، امیرحسام بیک محمدی
 7  مفهوم سرپناه ، خانه ، مسکن و تفاوت آن در معماری مسکونی ایران  همایش ملی توسعه پایدار کویر  بم - کرمان / ایران  1391

  لادن اسدی،

امیرحسام بیک محمدی

 8  ساختمان خورشیدی  اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی ( با رویکرد توسعه پایدار)  سابا - اصفهان / ایران  1390  لادن اسدی
 9  تیپولوژی مسکن در مناطق گرم و خشک ایران  کنفرانس ملی عمران و توسعه  زیباکنر - رشت / ایران  1390

  لادن اسدی،

امیرحسام بیک محمدی

 10  ساختمان خورشیدی طرحی در معماری پایدار  کنفرانس ملی عمران و توسعه  زیباکنار - رشت / ایران  1390  لادن اسدی
 11  هویت شناسی معماری سنتی و معاصر ایران  سومین کنفرانس ملی عمران شهری  سنندج / ایران  1390  لادن اسدی
 12  پایداری در معماری سنتی و تلفیق آن با معماری معاصر ایران  همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران  شیراز / ایران  1389  لادن اسدی
 13  کاربرد سامانه های خورشیدی در ساختمان به منظور بهینه سازی انرژی در معماری پایدار  اولین همایش ملی معماری پایدار  همدان / ایران  1388  لادن اسدی
 14  " گردونه مهر" جایگاه عناصر چهارگانه در معماری کویر  دومین همایش علمی ، منطقه ای معماری کویر  اصفهان / ایران  1387  لادن اسدی

 

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس کشور سال نویسندگان
 1  The Emergence of the Quran in Islamic Architecture Decoration   ROBAT SHARAF    3rd Annual International Conference on Architecture

 Athens

(Greece)

 2013

, Ladan Assadi

, Ideen  Saeed

A.H.Beykmohammadi

 2 Housing Typology in Dry and Hot Areas of Iran  9th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development

 Bucharest

(Romania)

 2013

, Ladan Assadi

,Ideen  Saeedi

A.H.Beykmohammadi

 3  Preservation of the Iranian Culture through Revitalization of Built Environments: Revitalization of Old Public Baths of Iran as Modern Museums 13th International Conference on Studies , Repairs and Maintenance of Heritage Architecture
 

 New Forest

(UK)

 2013

, Ladan Assadi

, Ideen  Saeedi

A.H.Beykmohammadi

 4  The Contrastive Study of Geodesic Domes in Modern Cappars  Global Engineering, Science and Technology Conference

Dubai

(UAE)

 2013

, Ladan Assadi

, Ideen  Saeedi

 ,A.H.Beykmohammadi

GH.R. Ardalan

 5  لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در معماری  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری  بوکان - آذربایجان غربی / ایران  1392  لادن اسدی، آیدین سعیدی، امیرحسام بیک محمدی
 6  مفهوم باد در فرهنگ ایرانی و چگونگی عملکرد آن در معماری سنتی کویر  همایش ملی انرژی باد و خورشید  تهران / ایران  1391   لادن اسدی، آیدین سعیدی، امیرحسام بیک محمدی
 7  مفهوم سرپناه ، خانه ، مسکن و تفاوت آن در معماری مسکونی ایران  همایش ملی توسعه پایدار کویر  بم - کرمان / ایران  1391

  لادن اسدی،

امیرحسام بیک محمدی

 8  ساختمان خورشیدی  اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی ( با رویکرد توسعه پایدار)  سابا - اصفهان / ایران  1390  لادن اسدی
 9  تیپولوژی مسکن در مناطق گرم و خشک ایران  کنفرانس ملی عمران و توسعه  زیباکنر - رشت / ایران  1390

  لادن اسدی،

امیرحسام بیک محمدی

 10  ساختمان خورشیدی طرحی در معماری پایدار  کنفرانس ملی عمران و توسعه  زیباکنار - رشت / ایران  1390  لادن اسدی
 11  هویت شناسی معماری سنتی و معاصر ایران  سومین کنفرانس ملی عمران شهری  سنندج / ایران  1390  لادن اسدی
 12  پایداری در معماری سنتی و تلفیق آن با معماری معاصر ایران  همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران  شیراز / ایران  1389  لادن اسدی
 13  کاربرد سامانه های خورشیدی در ساختمان به منظور بهینه سازی انرژی در معماری پایدار  اولین همایش ملی معماری پایدار  همدان / ایران  1388  لادن اسدی
 14  " گردونه مهر" جایگاه عناصر چهارگانه در معماری کویر  دومین همایش علمی ، منطقه ای معماری کویر  اصفهان / ایران  1387  لادن اسدی

 


منو اصلی
 

 
 


تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسان مشاور طاق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط پورتال فراتک