مناقصات 01 خرداد 1401
   
 
متره و برآورد مناقصه دادگستری
 

مرحله دوم مناقصه برجهای مسکونی آترین
 

جهت امکان دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه پروژه برجهای مسکونی آترین ، ضروریت مناقصه گران منتخب در مرحله اول ارزیابی،  بر اساس دستورالعمل ارائه شده در دعوتنامه نسبت به دریافت نام کاربری و گذرواژه اختصاصی خود ، اقدام نمایند .

دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه

 

جهت امکان دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه پروژه برجهای مسکونی آترین ، ضروریت مناقصه گران منتخب در مرحله اول ارزیابی،  بر اساس دستورالعمل ارائه شده در دعوتنامه نسبت به دریافت نام کاربری و گذرواژه اختصاصی خود ، اقدام نمایند .

دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه

 


مرحله اول مناقصه برجهای مسکونی آترین ( فروردین 96 )
 

کارفرما : تعاونی مسکن کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی

موضوع : تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات به شیوه متر مربع زیربنا

مشخصات : زیربنا 90000 متر مربع در پنج بلوک

موقعیت : اراضی زکریا جنب پروژه نیایش

مهلت ارسال اسناد : 26 فروردین ماه 96

 

دریافت اسناد مرحله اول

کارفرما : تعاونی مسکن کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی

موضوع : تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات به شیوه متر مربع زیربنا

مشخصات : زیربنا 90000 متر مربع در پنج بلوک

موقعیت : اراضی زکریا جنب پروژه نیایش

مهلت ارسال اسناد : 26 فروردین ماه 96

 

دریافت اسناد مرحله اول

مرحله اول مناقصه برج مسکونی هانا ( دیماه 95 )
 

مرحله اول مناقصه برج مسکونی هانا

کارفرما : شرکت زیبا سازه توس گام

موضوع : تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات به شیوه دستمزدی

مشخصات : زیربنا  45000 متر مربع در 25سقف

موقعیت : بلوار فردوسی - فردوسی 2

مهلت ارسال اسناد 4بهمن ماه 95

اتمام مهلت ارسال اسناد

 

مرحله اول مناقصه برج مسکونی هانا

کارفرما : شرکت زیبا سازه توس گام

موضوع : تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات به شیوه دستمزدی

مشخصات : زیربنا  45000 متر مربع در 25سقف

موقعیت : بلوار فردوسی - فردوسی 2

مهلت ارسال اسناد 4بهمن ماه 95

اتمام مهلت ارسال اسناد

 


مرحله اول مناقصه اجرای اسکلت هتل لوتوس ( اتمام مناقصه )
 

مرحله اول مناقصه اجرای اسکلت هتل لوتوس

کارفرما : شرکت زیبا سازه توس گام

موضوع : اجرای اسکلت بتنی به شیوه قیمت مقطوع متر مربع زیربنا

مشخصات : زیربنای 45000 متر مربع در 20 سقف

موقعیت : ضلع جنوبی میدان 15 خرداد

مهلت ارسال اسناد 24 آذرماه 94

گزارش مرحله اول مناقصه

 

مرحله اول مناقصه اجرای اسکلت هتل لوتوس

کارفرما : شرکت زیبا سازه توس گام

موضوع : اجرای اسکلت بتنی به شیوه قیمت مقطوع متر مربع زیربنا

مشخصات : زیربنای 45000 متر مربع در 20 سقف

موقعیت : ضلع جنوبی میدان 15 خرداد

مهلت ارسال اسناد 24 آذرماه 94

گزارش مرحله اول مناقصه

 


مرحله دوم مناقصه اجرای اسکلت هتل لوتوس ( اتمام مناقصه )
 

جهت امکان دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه پروژه هتل لوتوس ، ضروریت مناقصه گران منتخب در مرحله اول ارزیابی،  بر اساس دستورالعمل ارائه شده در دعوتنامه نسبت به دریافت نام کاربری و گذرواژه اختصاصی خود ، اقدام نمایند .

دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه

جهت امکان دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه پروژه هتل لوتوس ، ضروریت مناقصه گران منتخب در مرحله اول ارزیابی،  بر اساس دستورالعمل ارائه شده در دعوتنامه نسبت به دریافت نام کاربری و گذرواژه اختصاصی خود ، اقدام نمایند .

دریافت اسناد مرحله دوم مناقصه

 
 


تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسان مشاور طاق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط پورتال فراتک