درباره ما > زمینه فعالیت 01 خرداد 1401
   
 
زمینه فعالیت
 

 مطالعات و برنامه ریزی ، تهیه طرحهای مقدماتی ، مرحله اول ، دوم و نظارت بر اجرای پروژه ها .
 مطالعات و تحقیقات و برنامه ریزی طرحها بر پایه گسترش توسعه و تحقیق .
 مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی پروژه ها .
 مطالعات بهره گیری از تکنولوژی و فناوریهای نوین در روند طراحی معماری ، سازه و تاسیسات .
 طراحی معماری .
 طراحی و مشاوره مهندسی سیستم های سازه ، تاسیسات مکانیکی و برقی .
 نظارت بر ساخت از ابتدا تا تحویل قطعی .
 خدمات مدیریت طرح و مدیریت بر اجرای پروژه ها .
 مطالعات ، سازماندهی ، مرمت و احیا آثار تاریخی و فرهنگی .
 بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها .
 خدمات معماری داخلی و بازسازی و نوسازی .
 خدمات مهندسی ارزش .
 

 مطالعات و برنامه ریزی ، تهیه طرحهای مقدماتی ، مرحله اول ، دوم و نظارت بر اجرای پروژه ها .
 مطالعات و تحقیقات و برنامه ریزی طرحها بر پایه گسترش توسعه و تحقیق .
 مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی پروژه ها .
 مطالعات بهره گیری از تکنولوژی و فناوریهای نوین در روند طراحی معماری ، سازه و تاسیسات .
 طراحی معماری .
 طراحی و مشاوره مهندسی سیستم های سازه ، تاسیسات مکانیکی و برقی .
 نظارت بر ساخت از ابتدا تا تحویل قطعی .
 خدمات مدیریت طرح و مدیریت بر اجرای پروژه ها .
 مطالعات ، سازماندهی ، مرمت و احیا آثار تاریخی و فرهنگی .
 بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها .
 خدمات معماری داخلی و بازسازی و نوسازی .
 خدمات مهندسی ارزش .
 


 
 تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسان مشاور طاق می باشد.
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط پورتال فراتک